Det finnes en bedre vei til fremragende resultater

Vi utvikler mennesker som utvikler virksomheter.

Fremragende virksomheter produserer fremragende resultater

Det er en karakteristikk ved fremragende virksomheter at de er bedre enn sine konkurrenter i å utvikle organisasjonen.

Aksena støtter virksomheter i å etablere konkrete strukturer for intern forretningsutvikling.

Vårt bidrag

Vi gir opplæring og veiledning

Gjennom 20+ år har vi designet et tidløst forbedringssystem (BIS) basert på Lean, Six Sigma, Agile, Prosessledelse og Balansert Målstyring.  BIS håndterer både strategiske og operasjonelle forbedringsbehov. BIS inkluderer 3 hovedmekanismer:

  1. Strategiimplementering: Analyse med identifisering av de rette forbedringsinitiativene
  2. Prosessene for kontinuerlige forbedringer i linjeorganisasjonen
  3. Struktur for gjennomføring av forbedringsprosjekter (inklusive digitalisering)

BIS må tilpasses kundens behov. Våre kurs og vår veiledning gir deg nødvendig kompetanse for å komme i gang på reisen mot ambisiøse mål.

Kundeundersøkelse

Aksena har evnen til å tilpasse teoriene til virksomhetens behov

Vi spurte CEO i fem virksomheter som Aksena har jobbet med de siste 8 årene: På en skala fra 1 til 10, der 10 er best: Hva er total tilfredshet med Aksena?

Uttalelse fra CEO i internasjonalt konsern:

«Jeg kjenner ingen andre med samme helhetlige kunnskap. Kunnskap basert på studier og relevant erfaring. Aksena har evnen til å tilpasse teoriene til virksomhetens behov.»

Våre kunder stiller opp som referanser. Vi formidler kontakt med disse når det er relevant.