Kurs

Green Belt – Six Sigma

Dette kurset beskriver metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av Six Sigma.

Six Sigma presenteres som en praktisk og forretningsorientert metode for standardisert gjennomføring av alle forbedringsprosjekter*.

Kurset utgjør ett av de to temaene i Green Belt - Lean Six Sigma.

*) digitaliseringsprosjekter inngår i disse.

Oppstartsdato: 16.10.24

Antall dager

4 dager

Påmeldingsfrist

20.09.24

Sted

Nær Oslo + online

Pris

kr. 29.500 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 16.10.24 – 17.10.24
Modul 2: 30.10.24 – 31.10.24

Neste kurs

26.03.25 – Nær Oslo + online

Språk

Green Belt Six Sigma-kursene gjennomføres enten på norsk eller engelsk. Kommende kurs gjennomføres på: Engelsk.

 

Ulike gjennomføringsformer

Green Belt Six Sigma-kursene gjennomføres på ulike måter:

 1. Tradisjonelt klasseromskurs.
 2. Virtuelt klasseromskurs ved hjelp av videokonferanseløsning

Green Belt Six Sigma-kurset kan gjennomføres som bedriftsinternt kurs.

Målgruppen

 • Ledere som har behov for å gjennomføre målrettede forbedringsprosjekter*
 • Prosjektledere for forbedringsprosjekter*
 • Prosjektdeltakere i forbedringsprosjekter*

*) digitaliseringsprosjekter inngår i disse

Innhold

Innholdet er systematisk videreutviklet i samarbeid med en rekke toppledere og forbedringseksperter fra 2002 og frem til i dag.

 • Kursinnhold

  Dette kurset gir en grundig innføring i metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter vha. praktisk Six Sigma.

  Viktige temaer er:

  • Roller og ansvar i Six Sigma forbedringsprosjekter
  • Hvordan definere og avgrense forbedringsprosjekter
  • Hvordan lage en god problembeskrivelse
  • Hvordan beskrive prosjektgevinstene
  • Hvordan sikre best mulig kommunikasjon med prosjektets interessenter
  • Hvordan visualisere årsakssammenhenger
  • Hvordan benytte data og prosesskart i analyse av årsakssammenhenger
  • Hvordan analysere risiko
  • Hvordan prioritere og velge løsninger på kort og lang sikt
  • Hvordan sikre varig forbedring
  • Hvordan gjenbruke prosjektresultater
  • Mal for prosjekt dokumentasjon og rapportering

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy gjennomgås:

  • Brainstorming og brainwriting
  • Problembeskrivelsen
  • SIPOC
  • Kartlegging av kundekrav (Voice of the customer)
  • CTQ-treet
  • Kommunikasjonsplan
  • Fremdriftsplan
  • Business case
  • Fiskebeinsdiagram
  • 5 x hvorfor
  • Flytdiagram
  • Funksjonsflytdiagram
  • Verdiflytdiagram
  • FMEA
  • 3 x Risikomatrisen
  • ROS-matrisen
  • Feiltreanalyse (FTA)
  • Multivoting
  • Prioriteringsmatrisen
  • PICK-matrisen
  • Histogram
  • Control charts
  • Paretodiagram
  • Six Sigma roadmap
  • Six Sigma storyboard
  • Six Sigma project charter

   

  Noen av metodene og verktøyene beskrives grundig, andre på introduksjonsnivå

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • Agenda for kurset
  • Anbefalte forberedelser
  • Tilgang til animert opplæring for de to temaene (som forberedelse og støtte under kurset)*
  • Tilgang til et bibliotek med forbedringsverktøy som omfattes av kurset*
  • Føringer for valg av forbedringsprosjekt
  • Krav til diplom og sertifisering
  • Annen praktisk informasjon

  *) Tilgangen gis to uker i forkant av kurset og varer i en uke etter gjennomføring av siste modul.

   

 • Fokus på ferdigheter gjennom øving og repetisjon

  I kursene trenes metoder og verktøy gjennom øvinger i grupperom. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres.

  For best mulig engasjement og læring brukes det hver dag tid på repetisjon og diskusjon av gjennomgått teori.

 • Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for bekreftet, vellykket gjennomføring må du ha deltatt på 3 av 4 kursdager.

  Sertifisering: Kurset inngår i Aksenas Green Belt Lean Six Sigma-kurs. Kravene for å bli sertifisert Green Belt Lean Six Sigma finner du i beskrivelsen for Green Belt Lean Six Sigma-kurset.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Elektronisk versjon av kursdokumentasjonen
  • Mal for dokumentasjon av Six Sigma-prosjekter (storyboard)
  • Mal for prosjektcharter
  • Mal for FMEA
  • Mal for kriteriematrise og prioriteringsmatrise
 • Relevant litteratur

  Bok 1 - Produser resultater

  Boka inngår ikke i kursprisen og er ikke nødvendige for gjennomføringen.

  Klikk på bildet for å lese mer på amazon.com.

Kursholdere

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.