Kurs

Analyse og visualisering av forretningsdata

Dette kurset er designet for ledere og fagpersoner i virksomheter som krever faktabaserte beslutninger, faktabasert forbedringsarbeid og faktabasert kontroll med ytelsen til produkter og prosesser.

Du vil lære om metoder og verktøy for å standardisere visualiseringen og analysen av forretningsdata.

Kurset inngår i Aksenas Black Belt Lean Six Sigma-kurs.

Oppstartsdato: 23.08.21

Antall dager

4 dager

Påmeldingsfrist

22.07.21

Sted

Virtuelt klasserom

Pris

kr. 25.000 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 23.08.21 – 26.08.21

Neste kurs

17.01.22 – Virtuelt klasserom

Målgruppen

 • Ledere med ansvar for intern forretningsutvikling (Operational Excellence-program eller strategiske forbedringsprogram)
 • Ledere med ansvar for operasjonen (operation)
 • Ledere med ansvar for kvalitetssystemet, revisjoner og interne standarder
 • Ledere og fagpersoner i prosess og produktutvikling
 • Forbedringsledere og forbedringsseksperter
 • Lean Six Sigma Black Belts, Lean-managere, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer

Viktige temaer i dette kurset:

 1. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert dokumentasjon av ytelsen til produkter og prosesser
 2. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert årsaksanalyse
 3. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert prioritering av forbedringsarbeidet
 4. Hvordan visualisering av data kan benyttes for faktabasert prioritering og bygge felles faktabasert innsikt

Oppsummering av kursets innhold

Kurset introduserer viktige verktøy for å fatte faktabaserte beslutninger, drive faktabasert forbedringsarbeid og etablere faktabasert kontroll med ytelsen til produkter og prosesser.

Flere detaljer om modulenes innhold

 • Kursinnhold

  Kurset introduserer viktige verktøy for standardisert visualisering og analyse av forretningsdata uten å bruke formler. Analyseprogrammet Minitab benyttes i øvingene.

  Viktige temaer som inngår:

  • Ulike basisverktøy for visualisering av data
  • Viktigheten av å forstå variasjon
  • Fordelinger og hva de forteller oss
  • Sampling / punktprøving av data
  • Estimering av parametere
  • Usikkerhet ved estimering
  • Målesystemanalyse – måler vi det vi har til hensikt å måle?
  • Hypotesetesting – vi måler en forskjell, men er den signifikant?
  • Dugelighetsstudier – hva er ytelsen i forhold til spesifikasjoner?
  • Lineær regresjonsanalyse – kan vi forklare variasjonen som er observert?
  • Eksperimentell forsøksdesign og hvorfor det er viktig

   

  En oversikt over verktøyene som  inngår finnes lenger ned på siden.

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy inngår:

  • Histogram
  • Normalfordelingen og andre fordelinger
  • Paretodiagram
  • Boxplot
  • Dotplot
  • Control chart (I, MR, Xbar, R, P, U)
  • Enkel og multippel lineær regresjonsanalyse
  • Introduksjon til forsøksdesign (DoE)
  • Capability analysis normal (dugelighetsanalyse)
  • Hypotesetesting med to utvalg
  • Korrelasjon
  • Konfidensintervallet
  • Målesystemanalyse vha. MSA, Bias & Linearity Studies

   

  Noen av metodene og verktøyene beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • agenda for kurset
  • anbefalte forberedelser
  • annen praktisk informasjon
 • Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for bekreftet, vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle kursdagene.

  Sertifisering: Kurset inngår i Aksenas Black Belt-kurs. Kravene for å bli sertifisert Black Belt finner du i beskrivelsen for Black Belt Lean Six Sigma-kurset.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Elektronisk versjon av kursmaterialet

Kursholdere

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.